Koolitusel osalemise tingimused

Soodustused

 • Ühest perekonnast või asutusest mitme inimese osalemisel ühel koolitusel/õppereisil kehtib igale osalejale soodushind – 10%
 • Varem Koolituskeskuse ALUSTAME ALGUSEST tasulistel koolitustel osalenutele soodustus – 10%
 • Soodustustest saab kasutada ainult üht soodustust korraga.
 • Tasutud koolitustasu (vt. kindlasti, kas koolitusel on koolitusluba) saab tuludeklaratsioonis kajastada koolituskuluna, millest tagastatakse tulumakse seaduse kohaselt – loe täpsemalt „Tulumaksutagastus koolituskuludelt“.
 •  
  Soodustused kehtivad, kui kursusele on registreerutud vähemalt 10 päeva enne kursuse algust ja õppereisile vähemalt 1 kuu enne õppereisi algust.

 • Kõikide koolituste eest, mis ületavad summat 100.-eurot, on võimalik tasuda ka osamaksetega, mis koostatakse igale osalejale soovi korral individuaalselt.
 • Koolituste eest tasumine toimub ainult väljastatud arve alusel.
 •  
  Lisainfo saamiseks pöörduge :
  Marianne Rosenfeld – telefon 50 29 006, e-kiri: alustamealgusest@gmail.com
   
  Koolitusest loobumine
  Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonil 50 29 006 või alustamealgusest@gmail.com
   
  Koolitusest loobumine kinnitatakse Koolituskeskuse poolt saadetud e-kirjaga. Kui serveri vahendusel pole kiri tagasi saabunud, loetakse teade kättesaanuks.
   
  Koolitusest loobumisel vähem kui 3 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.
   
  Koolitustest väljaarvamine

 • Kui mesindusalastel kursustel osalemistasu ei ole tasutud eelnevalt enne vaatluspraktika päevi, siis on Koolituskeskusel õigus osalejat mitte lubada praktikale ja mitte tunnistust väljastada.
 • Praktiliste õppepäevade eest peab olema tasutud eelnevalt vastavalt arvel näidatud kuupäevaks. Kui seda tehtud ei ole, on Koolituskeskusel õigus osaleja õppegrupist välja arvata.
 • Õppereiside eest peab olema osalustasu tasutud vastavalt arvel näidatud kuupäevaks ja selle mittetasumise korral on õigus Koolituskeskusel osaleja õppereisi nimekirjast välja arvata.
 •  
  Muudatused õppekavas
  Koolituskeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis ja reisikavades muudatusi. Väheste registreerujate tõttu on Koolituskeskusel õigus koolitus või õppereis ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest viivitamatult. Ärajäänud koolituse või õppereisi eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.
   
  Koolitustel osalemise tingimused on kinnitatud MTÜ Alustame Algusest juhatuse protokolliga 01.märtsil 2018.