Tulumaksutagastus koolituskuludelt

Alates 01.01.2016 jõustus Tulumaksuseaduse muudatus, kus käsitletakse tulumaksutagastust täiskasvanute täienduskoolitustel osalejate ja huvikoolis õppijate koolituskuludelt.
 
Tulumaksuseaduse järgi on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26-aastase alaneja sugulase (nt lapse või lapselapse), õe või venna koolituskulud või ühe alla 26-aastase Eesti alalise elaniku koolituskulud.
 
Tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt on koolituskulu õppija täienduskoolituses osalemise kulu:

  • kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning
  • kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe.
  •  
    Kui õppekaval sellist eesmärki ei ole, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust.
     
    Kui Sul tekkis lisaküsimusi koolituste kohta, siis helista 50 29 006 ja küsi julgelt!