MTÜ Alustame Algusest eesmärgiks on luua koolituskeskus täiskasvanutele, kes otsivad oma elus uusi väljakutseid, on valmis loovalt tegutsema ning on alati avatud elukestvale õppele.
Korraldame koolitusi nii iseseisvalt kui koostöös teiste organisatsioonidega ja erinevaid õppeviise kasutades.
Ootame endi juurde neid inimesi, kes tahavad külastada huvipakkuvaid kohti ja omandada uusi
tarkuseteri. Korraldame õppereise mesinikele ja aiandus-mesindushuvilistele, seenioritele ning kõigile toredatele reisisellidele.
Korraldame erinevaid koolitusi ja projektipõhiseid tegevusi. 2018-2019 olime koostööpartner Eesti Mesinike Liidule mesindusalaste ABC-kursuste korraldamisel. Varasematel aastatel meie esindaja EML kursustel lektorina ja osadel kordadel kursuste koordinaatorina.

MTÜ on asutatud 2006.aastal, mil kinnitati ka põhikiri. Juhatuse  liikmete kohta kehtivad andmed on leitavad B-kaardilt. Varasemast tegevusest lühikokkuvõtet saab lugeda siit.
Majandustegevuse aruanded on leitavad siit: 2016, 2017, 2018.

Lähtume oma tegevustes Vabaühenduste eetikakoodeksist.

MTÜ Alustame Algusest on Eesti Maaturismi liige

MTÜ Alustame Algusest on  Põhja-Harju Koostöökogu liige.

Registrikood 80242993

Reisikorralduse registreering (Majandustegevuse teade) TRE000757